Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dyddiad yr Adroddiad

31/05/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101144

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cytunodd y Bwrdd Iechyd ag argymhellion yr Ombwdsmon i ymddiheuro i Mr C a’r teulu a chyflwyno dull o gadarnhau bod opsiynau’r cleifion i gyfathrebu gyda’u teulu a’u ffrindiau wedi’u trafod a bod cymorth wedi’i gynnig, atgoffa clinigwyr y dylid cynnig cyfle i gleifion dderbyn cymorth gan eu teulu neu ffrindiau yn ystod sgyrsiau anodd ac i ychwanegu nodyn atgoffa i’r ffurflen berthnasol er mwyn i glinigwyr gadarnhau eu bod wedi gwirio am unrhyw fynegiant cynharach o ddymuniadau, pan fydd y claf wedi colli galluedd. Cytunodd y Bwrdd Iechyd hefyd i gynnal archwiliad o sampl o gofnodion ar y ward Uned Therapi Dwys (ITU) i gadarnhau bod ei arsylwadau yn cael eu cofnodi’n briodol.

Yn ôl