Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dyddiad yr Adroddiad

25/04/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300398

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Cwynodd Miss X fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi methu ag ymateb i’w chwyn a anfonwyd ym mis Mehefin 2022.
Penderfynodd yr Ombwdsmon fod oedi sylweddol wedi bod cyn i’r Bwrdd Iechyd ymateb i’r gŵyn, ac o ganlyniad bod Miss X wedi cysylltu gyda’r Ombwdsmon. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth i Miss X a phenderfynwyd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.
Cytunodd y Bwrdd Iechyd â chais yr Ombwdsmon i gyflwyno ei ymateb i’r gŵyn ac ymddiheuro am yr oedi o fewn 2 wythnos. Cytunodd hefyd i dalu £500 i Miss X i wneud iawn a chydnabod yr amser a’r drafferth a’r angen i gysylltu â’r Ombwdsmon.

Yn ôl