Dewis eich iaith
Cau

Eraill : Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dyddiad yr Adroddiad

14/03/2023

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106819

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cwynodd Mrs A fod y Ganolfan Iechyd wedi methu gwirio ac ardystio marwolaeth Mr A o fewn cyfnod rhesymol.
Roedd yr ymchwiliad yn cydnabod bod y cyfnod aros yn gyfnod anodd i’r teulu, ond canfu fod gwirio marwolaeth yn cael ei wneud cyn gynted ag sy’n rhesymol ymarferol i feddyg teulu prysur. Ni fyddai wedi bod yn briodol i feddyg teulu adael cleifion sâl i fynd i weld Mr A yn yr amgylchiadau hynny. Aeth y meddyg teulu i weld Mr A o fewn 4 awr i gael gwybod am ei farwolaeth.
Ni wnaeth yr Ombwdsmon gadarnhau’r gŵyn. Gan na nodwyd unrhyw fethiant, ni wnaeth yr Ombwdsmon unrhyw argymhelliad ynghylch y gŵyn hon.

Yn ôl