Dewis eich iaith
Cau

test - Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch: Cyngor Cymuned Mwmbwls

Dyddiad yr Adroddiad

10/10/2023

Pwnc

COD - Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202203558

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Banel Dyfarnu Cymru

Corff Perthnasol

Cyngor Cymuned Mwmbwls

Derbyniodd yr Ombwdsmon gŵyn gan aelod o’r cyhoedd bod Aelod (“yr Aelod”) o Gyngor Cymuned y Mwmbwls (“y Cyngor”) wedi eu cam-drin ar lafar ar gyfryngau cymdeithasol.

Cyfeiriwyd yr adroddiad ar yr ymchwiliad at Lywydd Panel Dyfarnu Cymru i’w dyfarnu gan dribiwnlys. Bydd y crynodeb hwn yn cael ei ddiweddaru yn dilyn penderfyniad Panel Dyfarnu Cymru.

Yn ôl