Dewis eich iaith
Cau

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cyngor Caerdydd

Dyddiad yr Adroddiad

21/03/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207603

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Cwynodd Mr L fod y Cyngor wedi methu datrys problem lleithder a llwydni yn ei eiddo a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf iddo am unrhyw gynnydd.

Penderfynodd yr Ombwdsmon fod y Cyngor wedi oedi cyn datrys y mater ac roedd hyn wedi achosi anhwylustod a rhwystredigaeth i Mr L.

Yn lle ymchwiliad, ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i ymddiheuro i Mr L am yr oedi, darparu taliad amser a thrafferth o £50 iddo, a chwblhau’r holl waith angenrheidiol o fewn 6 wythnos.

Yn ôl