Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad yr Adroddiad

27/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301360

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cwynodd Ms I fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi methu ymateb i gŵyn a gyflwynwyd ym mis Tachwedd 2022.

Canfu’r Ombwdsmon fod y Bwrdd Iechyd wedi ysgrifennu at Ms I yn rheolaidd i’w chynghori ynghylch y cynnydd sy’n cael ei wneud ond nad oedd wedi egluro’r rhesymau dros yr oedi cyn cwblhau ei ymchwiliad. Dywedodd fod hyn wedi achosi anghyfleustra a rhwystredigaeth i Ms I.

Penderfynodd yr Ombwdsmon setlo’r gŵyn heb ymchwiliad a gofynnodd am gytundeb y Bwrdd Iechyd i gyhoeddi ei ymateb o fewn 4 wythnos, ynghyd ag ymddiheuriad ac esboniad ystyrlon am yr oedi.

Yn ôl