Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Canolfan Feddygol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Dyddiad yr Adroddiad

20/07/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201703

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Canolfan Feddygol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cwynodd Miss A ei bod yn cael problemau cyfathrebu gyda’r Practis. Roedd am gael asesiad pellach gyda meddyg teulu penodol ar gyfer ei phroblemau iechyd parhaus. Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus am nad oedd Miss A wedi cysylltu â’r Practis o fewn dau fis ar gyfer apwyntiad meddyg teulu. Cysylltodd â’r Practis i setlo’r gŵyn. Ceisiodd a derbyniodd gytundeb y Practis i wneud yr apwyntiad gyda meddyg teulu o ddewis Miss A.

Yn ôl