Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad yr Adroddiad

27/09/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304285

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cwynodd Ms S fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi methu ymateb i gwynion a gyflwynodd ym mis Medi 2022 a mis Chwefror 2023.

Penderfynodd yr Ombwdsmon fod oedi sylweddol wedi bod ar ran y Bwrdd Iechyd cyn ymateb, a bod hyn wedi achosi anghyfleustra a rhwystredigaeth i Mrs S. Penderfynodd yr Ombwdsmon setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Roedd yr Ombwdsmon wedi ceisio ac wedi cael cytundeb y Bwrdd Iechyd i ymddiheuro i Mrs S ac i gyhoeddi ymateb i’w chwyn cyn pen wythnos.

Yn ôl