Dewis eich iaith
Cau

Tai: Cyngor Bro Morgannwg

Dyddiad yr Adroddiad

30/11/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306249

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Cwynodd Mrs T fod Cyngor Bro Morgannwg wedi methu ymateb i’r gŵyn a wnaeth iddo ym mis Hydref 2023 ynglŷn â’r diffyg atgyweiriadau i’w ffenestri a’i drysau.

Canfu’r Ombwdsmon fod y Cyngor wedi methu cofnodi ei phryderon fel cwyn, ac nad oedd wedi ymateb i’r gŵyn. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ac ansicrwydd i Mrs T. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a derbyniodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i ysgrifennu at Mrs T i ymddiheuro am y methiant i gofnodi ei chŵyn ac i ymateb i’r gŵyn o fewn pythefnos.

Yn ôl