Dewis eich iaith
Cau

Mae Bywydau Du o Bwys – ein datganiad

Rydym yn cefnogi ein cydweithwyr du, pobl du ar draws y byd a phawb sy’n condemnio hiliaeth yn gyhoeddus. Rydym yn ymwrthod ag ymddygiad hiliol o bob math ac yn ymuno â’r galwad am gydraddoldeb, cyfiawnder a chynhwysiant hil yng Nghymru