Dewis eich iaith
Cau

Datganiad yr Ombwdsmon

Gyda thristwch mawr yr ydym wedi dysgu am farwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II.

Unwn mewn galar â’r genedl gyfan ac estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i deulu Ei Mawrhydi.


Michelle Morris

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru