Dewis eich iaith
Cau

Rydym yn recriwtio Rheolwr Cyllid

A ydych chi’n angerddol dros wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru?

Rydym am recriwtio Rheolwr Cyllid i’w chynorthwyo yn ei rôl fel Swyddog Cyfrifyddu drwy roi cyngor ariannol strategol, sicrhau rheolaeth ariannol gadarn a thrwy roi sicrwydd ynghylch cadernid ein prosesau ariannol.

Cliciwch yma i weld y swydd wag.