Dewis eich iaith
Cau

Ein Hadroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb 2022/23

Mae’n bleser gennym gyflwyno’r adroddiad blynyddol hwn ar ein gwaith cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn ystod 2022/23.

Yn ystod y flwyddyn, buom yn gweithio i ddatblygu ein blaenoriaethau strategol newydd yn barod ar gyfer ein Cynllun Strategol newydd. Felly, penderfynom ymestyn ein gwaith o dan ein Cynllun Cydraddoldeb 2019-2022 am flwyddyn arall, gyda’r bwriad o ddatblygu un newydd unwaith y byddai ein Cynllun Strategol newydd yn ei le.

Nawr bod ein Cynllun Cydraddoldeb newydd wedi’i sefydlu, gallwn nawr ddangos ein Hadroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb y gallwch ei ddarllen yma.