Dewis eich iaith
Cau

Cyrff cyngor ac eiriolaeth

Mae’n rhaid i`r Ombwdsmon fod yn annibynnol wrth ystyried cwynion ac felly nid yw’n gallu gweithredu fel eiriolwr drosoch chi. Ond, efallai bod arnoch chi angen help i wneud eich cwyn. Os felly, dewiswch opsiwn o`r rhestr isod i weld manylion amryw o sefydliadau eiriolaeth a chyngor.

Dewiswch sefydliad i weld manylion amdano:

Gallwch gyfyngu eich chwiliad trwy ddewis y llythyren gyntaf o’r sefydliad, neu drwy roi’r enw yn y blwch chwilio. Bydd hyn wedyn yn diweddaru’r rhestr gwympo uchod.

Yn ôl