Dewis eich iaith
Cau

Diolch i chi am gyflwyno eich cwyn. Mae hon wedi cael ei throsglwyddo i’n Tîm Cyngor ar Gwynion a fydd yn cysylltu â chi maes o law i roi gwybod i chi sut y gallwn eich helpu ymhellach.