Dewis eich iaith
Cau

Cartrefi gofal : Cera +

Dyddiad yr Adroddiad

14/04/2022

Pwnc

Cartrefi gofal

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200102

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cera +

Cwynodd Mrs X nad oedd wedi derbyn ymateb i’w chŵyn er iddi gysylltu â’r Darparwr Gofal ar sawl achlysur a bod y darparwr Gofal yn addo gwneud hynny.

Roedd yr Ombwdsmon yn pryderu nad oedd Mrs X wedi derbyn ymateb i’w phryderon eto a chysylltodd â’r Darparwr Gofal. Yn hytrach na chynnal ymchwiliad, cytunodd y Darparwr Gofal i roi ymateb ffurfiol i gŵyn Mrs X erbyn 6 Mai 2022. Derbyniodd yr Ombwdsmon hyn fel datrysiad i gŵyn Mrs X.

Yn ôl