Dewis eich iaith
Cau

Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu : Cyngor Caerdydd

Dyddiad yr Adroddiad

23/03/2022

Pwnc

Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108059

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Cwynodd Mr X na chafodd ei archeb o fagiau ailgylchu gwyrdd, a bod y Cyngor wedi methu ag ymateb i’w gŵyn ffurfiol.
Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd Mr X wedi cael ymateb i’w bryderon eto, a chysylltodd â’r Cyngor. Fel dewis arall yn lle ymchwiliad, cytunodd y Cyngor i ddarparu ymateb ffurfiol i Mr X ynghylch ei gŵyn erbyn 31 Mawrth 2022. Cadarnhaodd y Cyngor hefyd fod bagiau ailgylchu wedi eu dosbarthu i Mr X erbyn hyn.

Yn ôl