Dewis eich iaith
Cau

Cynllunio a Rheoli Adeiladu : Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Dyddiad yr Adroddiad

22/04/2021

Pwnc

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005735

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Cwynodd Mr A a Ms B am Dystysgrif Cyfreithlondeb Defnydd Sefydledig neu Ddatblygiad a roddwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (y Cyngor) mewn perthynas â maes saethu ger eu cartref ac nad oedd y Cyngor wedi ymateb i’w cwynion yn unol â’i Bolisi Cwynion Corfforaethol.

Gwrthododd yr Ombwdsmon ymchwilio i hyn. Er bod y Cyngor wedi darparu ymatebion i ohebiaeth, roeddent wedi’u trin fel ceisiadau am wasanaeth. Cafodd yr Ombwdsmon nad oedd y Cyngor wedi ystyried y gŵyn yn unol â’i Bolisi Cwynion Corfforaethol.

Cytunodd y Cyngor y byddai, o fewn 20 diwrnod gwaith, yn ymchwilio i’r gŵyn o dan gam 1 yn ei Bolisi Cwynion Corfforaethol ac yn darparu ymateb ysgrifenedig i Mr A a Ms B am y cwynion a gyflwynwyd i’r Ombwdsmon.

Barn yr Ombwdsmon oedd bod y camau uchod yn rhesymol i setlo cwyn Mr A a Ms B.

Yn ôl