Dewis eich iaith
Cau

Cynllunio a Rheoli Adeiladu : Cyngor Sir Ceredigion

Dyddiad yr Adroddiad

21/09/2021

Pwnc

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202102648

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ceredigion

Cwynodd Mr X nad oedd Cyngor Sir Ceredigion (“y Cyngor”) wedi asesu’n amserol honiad o fynd yn groes i reolau cynllunio a chymryd camau gorfodi, os yw’n briodol.

Cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Cyngor a sicrhaodd ei gytundeb, erbyn ddim hwyrach na 1 Tachwedd 2021, i ymateb i’r achwynydd am ei ganfyddiadau ynghylch yr achos o dorri rheolau, a chynnig eglurhad ac ymddiheuriad am yr oedi yn hyn o beth.

Yn ôl