Dewis eich iaith
Cau

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cymdeithas Tai Hafod

Dyddiad yr Adroddiad

05/11/2021

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105224

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Hafod

Cwynodd Mr X fod Cymdeithas Dai Hafod (“Hafod”) wedi methu â chynnal gwaith atgyweirio brys i ffenestri Mr X. Teimlai Mr X fod yr eiddo yn anniogel ac yn agored i’r tywydd garw. Mynegodd Mr X bryderon hefyd am ddiffyg ymateb i’w gŵyn.

Penderfynodd yr Ombwdsmon y dylai Hafod (o fewn 3 wythnos) roi ymddiheuriad ysgrifenedig i Mr X am beidio ag ymateb i’w gŵyn yn gynharach. Byddai hefyd yn ymweld â’r eiddo i weld bod y ffenestri yn ddiogel cyn eu newid fel rhan o’r gwaith cynnal a chadw a fwriadwyd yn 2022.

Ystyriodd yr Ombwdsmon fod hyn yn benderfyniad priodol i’r gŵyn yn hytrach na chynnal ymchwiliad.

Yn ôl