Dewis eich iaith
Cau

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cyngor Caerdydd

Dyddiad yr Adroddiad

25/03/2022

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106845

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Cwynodd Miss A fod y Cyngor, ym mis Gorffennaf 2021, wedi cytuno i wneud gwaith atgyweirio yn y gegin a oedd yn dal heb ei wneud. Roedd hyn er gwaethaf cysylltu ddwywaith wrth wella ar ôl salwch difrifol. Roedd Miss A hefyd yn bryderus ynghylch camgymeriad yn ymateb ffurfiol y Cyngor i gwynion.
Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus ynghylch yr amser a gymerwyd i gwblhau’r atgyweiriadau ac nad oedd esboniad wedi ei roi am y camgymeriad yn yr ymateb i’r gŵyn. Penderfynodd yr Ombwdsmon setlo’r gŵyn.
Ceisiodd a sicrhaodd gytundeb y Cyngor i wneud y gwaith atgyweirio ar ddyddiad penodol. Yn ogystal, o fewn pythefnos, esbonio’r camgymeriad yn ei ymateb i’r gŵyn, darparu ymddiheuriad priodol a chynnig taliad amser a thrafferth o £250 i gydnabod y trallod ychwanegol a achoswyd.

Yn ôl