Dewis eich iaith
Cau

Eraill : Cyngor Caerdydd

Dyddiad yr Adroddiad

07/02/2022

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106624

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Cwynodd Mr X fod y Cyngor wedi methu ag ymateb i’w gŵyn ynghylch cynnal a chadw dau barc a oedd, yn ei farn ef, yn peri risg sylweddol i iechyd a diogelwch y cyhoedd.

Penderfynodd yr Ombwdsmon y dylai’r Cyngor roi ymateb ysgrifenedig o sylwedd i Mr X er mwyn mynd i’r afael â’i bryderon ac ymddiheuro am yr oedi cyn ymateb.

Roedd yr Ombwdsmon o’r farn fod hyn yn ffordd briodol o ddatrys y gŵyn yn hytrach na chynnal ymchwiliad.

Yn ôl