Dewis eich iaith
Cau

Eraill : Cyngor Sir Ynys Môn

Dyddiad yr Adroddiad

19/05/2022

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200851

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ynys Môn

Cwynodd Mr X fod y Cyngor wedi gwaredu ei fainc mewn camgymeriad pan oedd cymydog wedi trefnu i’w wresogydd gael ei gasglu. Cwynodd Mr X er iddo gyflwyno cwyn ffurfiol i’r Cyngor, na chafodd ymddiheuriad a bod gweithredoedd y Cyngor wedi achosi anghyfleustra iddo.

Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus bod hyn wedi achosi anghyfleustra i Mr X ac felly fe wnaeth gysylltu â’r Cyngor. Yn hytrach na chynnal ymchwiliad, cytunodd y Cyngor i gyflwyno llythyr o ymddiheuriad i Mr X, a chynnig iddo hefyd iawndal o £120 erbyn 17 Mehefin 2022. Derbyniodd yr Ombwdsmon fod hyn yn bodloni cwyn Mr X.

Yn ôl