Dewis eich iaith
Cau

Eraill : Grŵp Ateb

Dyddiad yr Adroddiad

22/02/2022

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106423

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Grŵp Ateb

Dywedodd Mr X nad oedd y Gymdeithas Dai wedi ystyried ei gŵyn yn unol â’i pholisi cwynion.
Canfu’r Ombwdsmon fod oedi wedi bod ar ran y Gymdeithas Dai wrth ddelio’n ffurfiol â’r gŵyn. Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Gymdeithas Dai i gynnig iawndal o £250 i Mr X o fewn 20 diwrnod gwaith.

Yn ôl