Dewis eich iaith
Cau

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant : Cyngor Caerdydd

Dyddiad yr Adroddiad

12/10/2021

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103524

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Cwynodd Mr A fod Cyngor Caerdydd (“y Cyngor”) wedi methu ag ymateb i bob agwedd ar ei gŵyn a wnaed ar 27 Gorffennaf 2021. Dywedodd Mr A y gofynnwyd iddo nodi pwyntiau pellach a’i fod wedi gwneud hynny mewn e-bost a anfonwyd at y Cyngor ar 13 Awst 2021. Dywedodd Mr A fod y Cyngor yna wedi gwrthod rhoi ymateb pellach.

Casglodd yr Ombwdsmon nad oedd y Cyngor wedi ymateb i bob agwedd ar gŵyn wreiddiol Mr A, ac yn dilyn derbyn ei e-bost dyddiedig 13 Awst, dywedodd na fyddai’n rhoi ymateb pellach.

Penderfynodd yr Ombwdsmon ofyn i’r Cyngor a gytunodd i roi ymateb ysgrifenedig pellach i Mr A, yn rhoi sylw i’r pwyntiau a godwyd yn ei e-bost dyddiedig 13 Awst 2021, o fewn 20 diwrnod gwaith.

Yn ôl