Dewis eich iaith
Cau

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant : Cyngor Sir Ceredigion

Dyddiad yr Adroddiad

20/08/2021

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202102036

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ceredigion

Cwynodd Miss X nad oedd y Cyngor wedi ymateb i’w chwyn Gwasanaethau Cymdeithasol a gyflwynwyd iddi ym mis Tachwedd 2020.

Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd Miss X wedi cael ymateb ffurfiol i’w chwyn a’i bod wedi cael ei hanhwyluso gan weithredoedd y Cyngor. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a sicrhaodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i:

• Ymddiheuro i Miss X am yr oedi cyn ymateb i’w chwyn
• Rhoi esboniad i Miss X am yr oedi
• Rhoi ymateb i gŵyn Miss X
• Cynnig £200 i Miss X am yr amser a’r drafferth a gafodd wrth wneud ei chwyn

Cytunodd y Cyngor i gwblhau’r argymhellion o fewn pythefnos.

Yn ôl