Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dyddiad yr Adroddiad

22/04/2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005425

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dywedodd Ms R iddi ymateb i ymateb RB i’w chwyn drwy’r e-bost ond na chafodd gydnabyddiaeth nac ymateb. Dywedodd Ms R fod hyn yn dangos y broblem wreiddiol yr oedd wedi’i chodi yn ei chwyn.

ER i roi ymddiheuriad ac ymateb i negeseuon e-bost.

Yn ôl