Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dyddiad yr Adroddiad

23/03/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107543

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cwynodd Ms X nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi ymateb i’w chŵyn a gyflwynwyd ym mis Medi 2021.
Wrth ystyried y gŵyn, roedd yr Ombwdsmon yn bryderus am yr oedi ac nad oedd Ms X wedi cael ymateb gan y Bwrdd Iechyd. Gan hynny, cytunodd y Bwrdd Iechyd, fel dewis arall yn lle ymchwiliad, i roi ymateb llawn i’w chŵyn i Ms X erbyn 15 Ebrill 2022.

Yn ôl