Dewis eich iaith
Cau

Tai:Merthyr Valleys Homes

Dyddiad yr Adroddiad

18/06/2021

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202006049

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Merthyr Valleys Homes

Cwynodd Ms X am niwsans sŵn mewn eiddo cyfagos a oedd yn eiddo i’r Gymdeithas, ac nad oedd y Gymdeithas wedi ymateb yn briodol i’w chŵyn.

Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus am nad oedd Ms X wedi cael ymateb ffurfiol i’w chŵyn ac am ei bod wedi profi anghyfleustra oherwydd gweithredoedd y Gymdeithas. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb gynnal ymchwiliad.

Gofynnodd yr Ombwdsmon a chafodd gytundeb y Gymdeithas i roi ymateb ffurfiol i Ms X yn achos ei chŵyn, er bod camau wedi’u cymryd erbyn iddo gwblhau ei ymholiadau.

Yn ôl