Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dyddiad yr Adroddiad

09/04/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202000225

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Cwynodd Mrs X fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (y Bwrdd Iechyd) wedi methu â thrin ei mam (Mrs Y) yn amserol ac yn unol ag Amseroedd Aros y Rheolau ar gyfer Atgyfeirio am Driniaeth GIG Cymru (y targedau atgyfeirio am driniaeth).

Roedd carsinoma endometriaidd (math o ganser sy’n effeithio ar leinin yr organau) gan Mrs Y. Yn yr ymchwiliad, cafwyd bod y cyfnod a gymerodd y Bwrdd Iechyd i drin Mrs Y yn hirach o lawer na’r targed atgyfeirio am driniaeth. Er hynny, nid oedd yn ymddangos bod hyn o ganlyniad i fethiant ar ran y Bwrdd Iechyd. Roedd canser Mrs Y yn gymhleth ac roedd angen gwneud nifer i archwiliadau i alluogi’r Bwrdd Iechyd i ddod i benderfyniad am yr opsiwn mwyaf priodol ar gyfer ei thriniaeth. Felly ni chadarnhawyd y gŵyn.

Yn ôl