Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Dyddiad yr Adroddiad

20/04/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005308

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Meddyg Teulu, neu cyn-Feddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cwynwyd nad oedd y Practis wedi gwneud diagnosis neu atgyfeirio’r claf yn amserol i’w archwilio am broblemau yn yr abdomen  yn y diwedd cafwyd bod canser datblygedig (y colon a’r rhefr) ar y claf a bu farw, gwaetha’r modd.

Yn ôl