Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dyddiad yr Adroddiad

24/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108074

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cwynodd Miss X nad oedd y Feddygfa wedi ymateb i’w chŵyn ynghylch ei phryderon am ei salwch awtoimiwnedd cymhleth.
Penderfynodd yr Ombwdsmon y dylai’r Feddygfa roi ymateb ysgrifenedig i Miss X (o fewn 3 wythnos), a ddylai gynnwys ymddiheuriad am y dryswch wrth beidio â nodi bod ei neges e-bost yn gŵyn.
Roedd yr Ombwdsmon o’r farn fod hyn yn ffordd briodol o ddatrys y gŵyn yn hytrach na chynnal ymchwiliad.

Yn ôl