Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dyddiad yr Adroddiad

01/09/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101991

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cwynodd Mr Aam awgrym Meddygfa yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (“y Feddygfa”) iddo adael, pan roedd y meddyg dan sylw, yn ei hym atebion i’w gwynion, wedi cyfaddef toriadau cyfrinachedd; peidio ag esbonio’r feddyginiaeth iddo’ngyflawn; peidio â chyflwyno’i hun yn ystodymgynghoriad dros y ffôn ac wedi cyfaddef cael trafodaeth amhriodol gyda’i wraig dros y ffôn.

Canfuwyd yr asesiad bod y Feddygfa wedi ymateb yn rhesymol i’r gwyn amun o’r toriadau cyfrinachedd a’r methiant i’r meddyg dan sylw chyflwyno’i hun, drwy ymddiheuro a thrwy gymryd camau priodol i osgoi’r fath beth rhag digwydd eto yny dyfodol. Nid oedd cyfiawnhad i ymchwilio’r gwyn am ddiffyg esboniad ynghylch y feddyginiaeth, gan mai’r feddyginiaeth gywir y doedd ac roedd unrhyw anghyfiawnder cysylltiedig yngyfyngedig iawn.

O ran ysgwrs amhriodol gyda gwraig Mr A (a’r ail doriad cyfrinachedd honedig), iddatrys y gwyn cytunodd y meddyg dan sylw i ymddiheuro am y trallod achoswydgan y sgwrs. Cytunodd y Feddygfa i gadarnhau gall Mr A barhau fel claf gyda nhw ac mai awgrym yn unig oedd y rhano’r ymateb ysgrifenedig oedd yn cyfeirio at gofrestru gyda meddygfa leol arall. Cytunodd y Feddygfa i gymryd y camauperthnasol o fewn 2 mis.

Yn ôl