Dewis eich iaith
Cau

Mae’n rhaid i’r Ombwdsmon ymaros yn annibynnol wrth ystyried cwynion ac felly ni all ymddwyn fel eiriolydd i chi. Er hynny, efallai bod angen cymorth arnoch i fedru cyflwyno eich cwyn. Os felly, isod ceir manylion nifer o gyrff cyngor ac eiriolaeth sy’n gallu helpu.