Dewis eich iaith
Cau
Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
Trwy ymchwilio i gwynion, rydym yn anelu at osod pethau'n iawn ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth a chyfrannu at wella darpariaeth gwasanaethau cyhoeddus a safonau ym mywyd cyhoeddus.
"Unwaith eto, diolch i chi am bopeth rydych chi wedi’i wneud i ddod â’r bennod i ben ar fy nghyfer i a fy nheulu, ac yn bwysicaf oll, i roi’r gwir i ni."
Ms C Achwynydd
"Mae’n dangos bod cwyno yn gwneud gwahaniaeth"
Mr N Achwynydd
"Roedd ein huwch ymchwilydd yn syndod o deg a chlir ac yn anad dim yn graff iawn o ran yr hyn sydd wedi digwydd i ni ar ein taith i gael ein trin yn deg"
Ms F Achwynydd

Cofrestrwch y newyddlen

Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr er mwyn cael yr holl newyddion a gwybodaeth ddiweddaraf